Lajmet

Për Ne

Prizren Commerce Group sh.p.k është themeluar në vitin 1990. Aktivitetin e saj e ka filluar më 01.04.1990 në Prizren.

Në fillim ndërmarrja jonë veprimtarinë e saj e ushtronte në territorin e Prizrenit, por pas një kohe të Shkurtë e zgjëroj në tërë territorin e Kosovës.

Sot Prizren Commerce Group" sh.p.k. është Importuese dhe Distributore e prodhuesve të njohur nga vendet e rajonit

Me një staf të menaxhimit profesional si në fushat e: marketingut, shitjes,merchendaisingut, logjistikës,financave, e cila me këtë staf profesional i kryen të gjitha shërbimet e nevojshme që klientët tanë të mbeten të kënaqur me shërbimet tona profesionale.  Në fillim në ndërmarrje ishin të punësuar vetëm tre punëtorë, ndërsa sot punojnë pesëdhjet e një punëtorë, prej të cilëve shtatë në administratë, njëzet në sektorin komercial prej të cilëve: katërmbëdhjet Komercialista, të ndarë në 2 regjione, dhe 2 divizione, dy merchendaisera,një Supervisor, dy Managera regjional,një manager të marketingut, dy në logjistik, dhjetë vozitës profesional dhe dymbëdhjetë punëtor fizik.

Prizren Commerce Group" sh.p.k. është Importuese dhe Distributor i këtyre prodhuesve:

Chips Way,Zaharni Izdelia(Sweet Plus),ASTpopcrn, Ovi & Sari,etj

"Prizren Commerce Group Sh.p.k"Posedon dy qendra distributive në sipërfaqe prej 3200 m2 të cilat janë të lokalizuara në Prishtinë she Prizren.
 

Produktet e Reja